Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Hvad er kristendom

ved sognepræst Christian B. Petersen

Først og fremmest synes jeg, at kristendom eller den kristne tro handler om 2 ting: Dit personlige forhold til Gud og fællesskabet med Gud og mennesker.

Det handler altså om dit personlige eller private forhold til Gud.

Det er det forhold vi kender, i form af den bøn vi alle nogen gange beder til Gud, sagt eller usagt.

Det er her vi med helt egne ord og tanker formulerer alle de forskellige ting vi måtte bede om Guds støtte, hjælp eller velsignelse til.

Det er de ønsker og ængstelser vi mærker, når vi bærer vort barn til dåben.

Det er det håb vi gifter os på og tager afsked med vores døde på.

Det er vel også derfor vi søger hen i kirken når naturen, livet og mennesker udsætter os for store og uoverskuelige ting, som vi ikke rigtigt kan blive færdige med eller rumme.

Det er også i dit personlige forhold til Gud, at du kan kalde Gud din frelser.

Det er her du kan tro og tvivle, men aldrig skal fortvivle

Og hvordan kan vi så tro på det her, hvorfor skulle det være specielt sandt?

For det første ved vi jo alle godt, at kærligheden, tilgivelsen og forsoningen er de eneste ting, der i sidste ende tager ansvar for livet og bevarer det.

For det andet, så er det ikke noget hvem som helst har fundet på. Jesus Kristus er menneske men også Gud, derfor ved vi de her ting, og derfor tør vi tro det.

For det andet synes jeg, at kristendommen er et fællesskab og det er tydeligst i Gudstjenesten, som forgår af praktiske hensyn inde i kirken, som er vort fælles rum.

Det er her vi bruger de ting, som måske ikke er så personlige, nemlig trosbekendelsen, altergangen og de ting der læses og synges.

Men det er også de ting, der gøres i fællesskab og derfor forbinder dig og mig og os alle i det fællesskab, der kaldes det kristne.

Det er i det fællesskab vi henter håb, styrke og mod til at bære byrder der tynger os, men så sandelig og så det sted hvor vi kan udtrykke vores taknemmelighed og glæde.

Fællesskabet med Gud og vores næste udtrykkes vel bedst med ordene om: At du skal elske Gud og din næste som dig selv.

Det er her Jesus Kristus har lovet altid at være med os.

Det er lige her det kristne fællesskab findes og det kalder vi også Gudstjeneste uanset om dette måtte være inde i eller uden for kirkens rum.

Christian Marott Barrit Petersen, maj 2019