Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Konfirmation

Børn, der er døbt, kan blive konfirmeret, hvis de har deltaget i konfirmationsforberedelse og er fortrolige med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.

Konfirmationsforberedelsen og konfirmationen foregår normalt, når børnene går i 7. eller 8. klasse. Om det skal foregå på det ene eller det andet klassetrin, afgøres lokalt af præster og menighedsråd. Afgørelsen træffes i et samspil med kommunen, fordi konfirmationsforberedelsen normalt er placeret inden for de timer på dagen, som er almindelig skoletid, og fordi der normalt ikke er kristendomsundervisning i folkeskolen på det klassetrin, hvor der er konfirmation. Normalt skal et barn deltage i forberedelse hos og konfirmeres af en præst i det sogn, hvor barnet bor. Hvis sognet er en del af et pastorat, som omfatter to eller flere sogne, kan forberedelsen og konfirmationen være placeret i det sogn, hvor præsten bor. Et barn kan også deltage i konfirmationsforberedelse hos en anden præst i folkekirken, som er villig til at konfirmere barnet. Det er mange steder praksis, at børn, som går på en skole uden for det sogn, hvor de bor, kan gå til forberedelse hos og derefter blive konfirmeret af en præst i det sogn, hvor skolen ligger. Det giver mulighed for, at de kan blive forberedt og forberedt sammen med klassekammeraterne. I store sogne, hvor der er to eller flere præster og mange konfirmander, har præsterne ofte ansvaret for at forberede og konfirmere børn fra hver sin skole eller klasse. Forældrene skal på forhånd tilmelde barnet til konfirmationsforberedelsen. Tidspunkter for tilmelding samt datoer for konfirmationsgudstjenester offentliggøres af præsterne i de enkelte sogne.

Kilde: Kirkeministeriet