Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Når et nyfødt barn kommer til verden

Alle fødsler skal anmeldes ved personlig eller skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i moderens bopælssogn senest to hverdage efter fødslen.

Anmeldelsen skal ske af forældrene. Er barnet født uden for ægteskab, skal anmeldelsen ske af moderen.

Har moderen bopæl i Sønderjylland, skal hun anmelde fødslen til personregisterføreren i den kommune, hvor hun bor. Har moderen ikke nogen bopæl, anmelder hun fødslen til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor fødslen har fundet sted. Forældrene skal ved anmeldelsen vedlægge eller medbringe en fødselsanmeldelse, der normalt udleveres af jordemoderen. Forældre uden dansk statsborgerbevis skal medbringe deres opholdstilladelse.

Fødselsanmeldelsesblanketten kan også findes via Kirkeministeriets hjemmeside (PDF fil).

Er du i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, kan du få det oplyst ved at indtaste din adresse og postnummer på sogn.dk.

I forbindelsen med anmeldelsen kan sognepræsten eller kirkekontoret udstede en fødselsattest.

Ifølge navneloven skal barnet navngives senest seks måneder efter fødslen. Det sker enten ved anmeldelse eller ved dåb. Navngivning ved anmeldelse betyder ikke, at man derved bliver medlem af folkekirken.

Først ved dåb bliver barnet medlem af folkekirken.

Faderskab

I forbindelse med fødslen registreres moderens ægtefælle som fader, med mindre parterne oplyser noget andet.

Et ugift par har mulighed for, inden fødslen, at få faderskabet anerkendt hos Statsamtet.

Et ugift par har mulighed for, i forbindelse med fødselsanmeldelsen, at få faderskabet anerkendt ved at indgive en omsorgs- og ansvarserklæring til sognepræsten eller kirkekontoret (i Sønderjylland til kommunen). Blanketten udleveres af jordemoderen. Indgives der ikke en omsorgs- og ansvarserklæring i forbindelse med fødselsanmeldelsen, vil der, efter fødslen, skulle rejses faderskabssag hos Statsamtet.

Kilde: Dansk folkekirke

Hvad gør du ved barnedåb eller voksendåb

Ønsker du at blive døbt eller at lade dit barn døbe i folkekirken, så skal du kontakte sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du ønsker dåben skal finde sted.

Dåb er en forudsætning for at være medlem af folkekirken og kan enten foretages som barnedåb eller som voksendåb. Du aftaler med præsten hvor og hvornår det ville passe både kirken og dig. Dåb finder som oftest sted som en del af den almindelige søndagshøjmesse, men kan også foregå ved afholdelse af en særlig dåbsgudstjeneste. Det afhænger af traditionen i den lokale kirke. Som oftest vil man inden dåben have en samtale med den præst, der skal døbe barnet. Præsten gennemgår dåbsritualet sammen med dåbsforældrene og kan besvare de spørgsmål, der eventuelt måtte være i forbindelse med gudstjenesten, dåbsritualet og dåbens kristelige betydning

Om faddere

Ved barnedåb skal barnets navn samt navn og adresse på mellem tre og fem faddere afleveres til sognepræsten eller kirkekontoret. Fadderne skal selv være døbt og påtager sig ved barnets dåb en moralsk forpligtelse i forbindelse med dåbsbarnets kristelige oplæring i det tilfælde, at der sker barnets forældre noget, før barnet bliver voksent.

Ved dåben bærer forældrene eller en af fadderne barnet. Det kaldes populært for gudmor eller gudfar, men udtrykket findes ikke i officielle regler eller liturgi til dåb. Ved voksendåb taler man ikke om faddere, men om dåbsvidner.

Fadderne har ingen juridisk ret eller pligt til at tage sig af det forældreløse barn og evt. adoptere. Sker dåben af et nyfødt barn ikke inden for seks måneder, så skal barnet navngives I tilfælde af sygdom kan man tilkalde præsten til dåb i hjemmet.

Hvis barnet er i akut livsfare, kan dåben foretages som nøddåb af en af de tilstedeværende. Ved voksendåb kontakter man også sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man ønsker at blive døbt. Forud for voksendåb går en oplæring i kristendom hos præsten. Er man døbt én gang, kan man ikke blive døbt igen. Heller ikke hvis dåben er foregået i et kristent kirkesamfund uden for folkekirken.

Kilde: Dansk folkekirke