Torslunde Sogn og Kirke

Sognepræsten


Præsten i  Torslunde. Hvem er det ?

Mit navn er Christian Marott Barrit Petersen og jeg bor i præstegården i Torslunde, det hvide hus lige bag ved kirken, eller det sidste hus i Torslunde på venstre hånd når man kommer nede fra Køgevejen. Heroppe har jeg også mit kontor og er for det meste at finde her. Jeg er sognepræst i Ishøj og Torslunde pastorat og mere præcist er jeg præst i Torslunde sogn og områderne Gadekærret og Strandgårdsparken nede i det nye Ishøj.

Jeg blev ordineret til præst i vor frue domkirke af Københavns biskop i år 2000 og var således konstitueret sognepræst på Frederiksberg fra 2000 til den 1/6-2002 i kirkerne Sct.Thomas og Sct.Lukas.

 

Mit arbejde består af mange forskellige opgaver. De mest kendte er nok at holde Gudstjeneste og her er der selvfølgelig højmessen om søndagen, pensionist, aftengudstjeneste i Vejleå kirke og andagter på plejehjemmet Torsbo. Et andet kendt arbejdsområde er de kirkelige handlinger, som er dåb af alle der ønsker det, lige fra de helt små til voksne mennesker. Der er vielser og kirkelige velsignelser og endelig bisættelser og begravelser. Undervisningsmæssigt har jeg 2 hold konfirmander i både Torslunde og Vejleå.

 

Så laver jeg temaaftner for interesserede om kristendom, hvor der diskuteres om alt hvad der måtte have interesse og berøring med kristendom. Jeg holder foredrag og endelig planlægger og udfører jeg i samarbejde med menighedsrådet og andre medarbejdere ved kirken nye arrangementer heroppe i præstegården

.

De her nævnte ting er selvfølgelig de ting de fleste mennesker ved, at præsten tager sig af, for det er også de synlige ting. Der er dog også den side af arbejdet der er mindre eksponeret og det handler om at tale med hvem der måtte have lyst om stort og småt, glædelige og sørgelige begivenheder, som man måske kunne have lyst til at vende med en udenforstående tredjepart med absolut tavshedspligt.

 

Jeg kommer gerne på husbesøg og enhver der måtte synes er velkomne heroppe til en snak.

Jeg er ikke terapeut, og derfor er det heller ikke nogen behandling at bruge mig, men det er ganske enkelt et tilbud om en snak, som er ganske uforpligtende. Der er ingen referater eller diagnoser hos mig.

 

Man kalder også en sådan samtale for en sjælesørgerisk samtale og det er faktisk lige præcis hvad ordet siger det er. En samtale, hvor der bliver sørget lidt for sjælen, for det skal vi ikke glemme. Sjælesorg kan også være en snak om hvad der måtte trykke og tynge sjælen, og som man ikke rigtig kan få luft for i sin daglige omgivelser. Man er således ikke sløj, fordi man taler med præsten, men har her et menneske der lytter til hvad man siger og som måske har et bud på hvordan man kan komme videre med et problem.

Under alle de omstændigheder livet viser os er I alle velkomne her til netop, at vende stort og småt under ganske fortrolige forhold.

 

På godt gensyn oppe i præstegården

Christian Marott Barrit Petersen, sognepræst